Tuyển dụng

Việc Làm Vị trí tuyển dụng SL Hạn nộp hồ sơ
 kinh doanh Nhân viên kinh doanh 2 18/8/2019
Tư vấn Nhân viên tư vấn 2 15/7/2019
Quản lý Nhân viên quản lý 3 15/8/2019
Kế toán   2 10/8/2019
Giao hàng   2 5/8/2019