Thông Báo

THÔNG BÁO

(Chương trình khuyến mãi : Đồng hành cùng Tây Nguyên chống Covid-19)

Trước tình hình nền kinh tế khó khăn , để hỗ trợ thêm cho bà con nông dân và tất cả các Doanh nghiệp trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên được có cơ hội trồng đúng giống Cây Đàn Hương trắng  Ấn Độ, được hỗ trợ kỹ thuật và hỗ trợ bao tiêu đầu ra sản phẩm của Cây Đàn Hương.

1) Giảm giá khi mua cây giống Đàn Hương:

– Giá niêm yết: 80.000đ/cây.

– Giá đã giảm: 56.000đ/cây (giảm 30%).

* Công ty sẽ hỗ trợ kỹ thuật, hỗ trợ bao tiêu đầu ra sản phẩm hạt và lõi gỗ cây  Đàn Hương.

2) Công ty đầu tư 100% giá trị cây giống đàn hương:

– Khi khách hàng trồng từ 200 cây Đàn Hương trở lên.

+ Công ty sẽ đầu tư: 100% giá trị cây giống.

– Khi cây bắt đầu có thu hoạch từ năm thứ 3 cho đến khi kết thúc vòng đời cây Đàn Hương, tổng thu hoạch từ 12 năm trở lên.

+ Công ty sẽ hưởng: 30% giá trị sản phẩm sau thu hoạch.

+ Đối tác sẽ hưởng: 70% giá trị sản phẩm sau thu hoạch.

* Công ty sẽ hỗ trợ kỹ thuật, hỗ trợ bao tiêu đầu ra sản phẩm hạt và lõi gỗ cây Đàn Hương.

3) Ưu đãi cùng đối tác 24.000đ/cây giống Đàn Hương:

– Khi khách hàng mua và trồng từ 200 cây Đàn Hương trở lên.

+ Đối tác sẽ chịu: 24.000đ/cây giá trị cây giống Đàn Hương.

+ Công ty sẽ chịu: phần giá trị cây giống còn lại.

– Khi cây bắt đầu có thu hoạch từ năm thứ 3 cho đến khi kết thúc vòng đời cây Đàn Hương , tổng thu hoạch từ 12 năm trở lên.

+ Công ty sẽ hưởng: 20% giá trị sản phẩm sau thu hoạch.

+ Đối tác sẽ hưởng: 80% giá trị sản phẩm sau thu hoạch.

* Công ty sẽ hỗ trợ kỹ thuật, hỗ trợ bao tiêu đầu ra sản phẩm hạt và lõi gỗ cây Đàn Hương.

4) Đối tượng và thời gian áp dụng:

Khách hàng mua cây từ ngày  08/08/2020 cho đến 31/08/2020.

                                                                   CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÂY ĐÀN HƯƠNG                                                          

                                                                           & THỰC VẬT QUÝ HIẾM TÂY NGUYÊN

                                                                                                   GIÁM ĐỐC

NGUYỄN QUANG TÒA