3 thoughts on “THÔNG BÁO V/V: CẤP THẺ THÀNH VIÊN VÀ HỢP ĐỒNG CHO KHÁCH HÀNG ĐÃ MUA CÂY

  1. Hà Nguyễn Khánh Lâm says:

    Xin chào mình là Khánh Lâm đã và đang mua bên bạn 42 cây giống Tây Nguyên.Vui lòng giúp mình làm thẻ thành viên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *