QUY TRÌNH TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY ĐÀN HƯƠNG

✅ BƯỚC 1: CHUẨN BỊ ĐẤT TRỒNG:
Đối với các khu đất tốt, nhiều dinh dưỡng cho cây phát triển, khi mua cây về có thể tiến hành trồng luôn cây trên đất. Tuy nhiên với những khu đất bạc màu hoặc kém màu mỡ thì trước khi trồng nên cải tạo đất, chuẩn bị phân hữu cơ, phân chuồng hoai mục để lót dưới hố trồng nhằm đảm bảo dinh dưỡng cho cây phát triển.
Lưu ý: trộn khoảng 4-5 kg phân trùn quế ( hoặc phân chuồng hoai mục) + 200 gram NPK Đầu Trâu TE + 200 gram vôi bột.Trộn đều với đất và lấp lại hố tới khi cách mặt đất khoảng 10 đến 15 cm, trồng hình mu rùa cho thoát nước tốt.
✅ BƯỚC 2: KỸ THUẬT TRỒNG CÂY CON:
Sau khi nhận được cây giống, cần tiến hành trồng theo đúng kỹ thuật trong ảnh đính kèm.
Cây con mới trồng cần được cung cấp nước đầy đủ.
✅ BƯỚC 3: TRỒNG CÂY KÝ CHỦ:
Cây Đàn hương cần được trồng cùng với các cây ký chủ phù hợp. Vì vậy, trồng loại cây ký chủ nào, khoảng cách bao nhiêu, trồng vào thời gian nào cần theo đúng hướng dẫn kỹ thuật mà Viện đã tư vấn để đạt hiệu quả cao nhất.