Hướng dẫn thanh toán

1. Vietcombank
– Chủ tài khoản: Nguyễn Quang Tòa
– Số tài khoản: 069xxx374599
– Chi nhánh: Hà Tây

2. ACB
– Chủ tài khoản: Nguyễn Quang Tòa
– Số tài khoản: 2212xxx62879
– Chi nhánh: Hà Thành

3. Viettinbank
– Chủ tài khoản: Nguyễn Quang Tòa
– Số tài khoản: 1048xxx788579
– Chi nhánh: Nam Thăng Long

4. BIDV
– Chủ tài khoản: Nguyễn Quang Tòa
– Số tài khoản: 4501xxx6074049
– Chi nhánh: Hà Tây

5. Agribank
– Chủ tài khoản: Nguyễn Quang Tòa
– Số tài khoản: 200020xxx0703
– Chi nhánh: Đà Nẵng

6. VPBANK
– Chủ tài khoản: Nguyễn Quang Tòa
– Số tài khoản: xxxxxxxxxx
– Chi nhánh: xxxxxx